Zarząd Dolnośląskiej Izby Turystyki informuje, że w dniu 16.01.2016 roku, o godzinie 09:00 w Sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 39 odbędzie się egzamin dla pilotów wycieczek i rezydentów biur podróży.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adresdo dnia 30.12.2015 roku, wraz z potwierdzeniem opłaty egzaminacyjnej w kwocie 200 zł na konto DIT: Bank Zachodni WBK SA 42 1090 2398 0000 0001 0399 4175
Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie izby.