Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄD ITRP:
Marek Ciechanowski – Prezes Zarządu
Andrzej Żukowski – Wiceprezes
Grzegorz Rojek – Wiceprezes
Krystyna Papiernik – Sekretarz
Krzysztof Mrowiec – Skarbnik
Jadwiga Wieczorek – Członek
Andrzej Danek – Członek

KOMISJA REWIZYJNA ITRP:
Lucyna Sieja – Przewodnicząca
Aleksander Sobera – Sekretarz
Mirosław Bator – Członek

SĄD BRANŻOWY ITRP
Andrzej Stawiarski – Przewodniczący
Alina Chrzanowska – Członek
Mirosława Ignatowicz – Członek

 

Pozostałe Izby:

Nowosądecka Izba Turystyki
Śląska Izba Turystyki
Warszawska Izba Turystyki
Regionalna Izba Turystyki w Lublinie