Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Zarząd i Rada Krajowa ITRP:

 • Marek Ciechanowski – Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Krajowej (DIT)
 • Rafał Marek – Wiceprezes Zarządu (KIT)
 • Andrzej Szymański – Wiceprezes Zarządu (Warszawska IT)
 • Krzysztof Mrowiec – Skarbnik (Żywiec)
 • Włodzimierz Kolat – Członek Zarządu (Wielkopolska IT)
 • Krystyna Papiernik – Członek Zarządu (SIT)
 • Członkowie Rady Krajowej ITRP:
  • Andrzej Bahr (KIT)
  • Bogdan Boroński (Wielkopolska IT)
  • Lucjan Bukryj (RIT Lublin)
  • Joanna Dinges (SIT)
  • Aleksander Giertler (NIT)
  • Małgorzata Ignatowicz (Koszalin)
  • Anna Jędrocha (KIT)
  • Danuta Nawrocka – Ślażyk (DIT)
  • Andrzej Żukowski (Warszawska IT)
 • Komisja Rewizyjna ITRP:
  • Zygmunt Jóźwiak (Wielkopolska IT)
  • Tomasz Kapkowski (SIT)
  • Lucyna Sieja (NIT)
 • Sąd Koleżeński ITRP:
  • Barbara Dąbrowska (DIT)
  • Zbigniew Staniszewski (DIT)
  • Elżbieta Wrońska (Warszawska IT)

Inne Izby: