Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zarząd i Rada Krajowa ITRP:

Marek Ciechanowski – Prezes Zarządu i Przewodniczący Rady Krajowej (DIT)
Andrzej Zukowski – Wiceprezes Zarządu (WIT)
Andrzej Szymański – Wiceprezes Zarządu (Warszawska IT)
Krzysztof Mrowiec – Skarbnik (Żywiec)
Krystyna Papiernik – Członek Zarządu (SIT)

 

Członkowie Rady Krajowej ITRP:

Bogdan Boroński (Wielkopolska IT)
Lucjan Bukryj (RIT Lublin)
Andrzej Danek (NIT)
Aleksander Giertler (NIT)
Małgorzata Ignatowicz (Koszalin)
Anna Jędrocha (KIT)
Danuta Nawrocka – Ślażyk (DIT)

 

Komisja Rewizyjna ITRP:

Zygmunt Jóźwiak (Wielkopolska IT)
Tomasz Kapkowski (SIT)
Lucyna Sieja (NIT)

 

Sąd Koleżeński ITRP:

Barbara Dąbrowska (DIT)
Zbigniew Staniszewski (DIT)
Elżbieta Wrońska (Warszawska IT)

 

Pozostałe Izby:

Śląska Izba Turystyki
Nowosądecka Izba Turystyki
Przedstawicielstwo ITRP w Wielkopolsce
Przedstawicielstwo ITRP na Pomorzu
Warszawska Izba Turystyki
Regionalna Izba Turystyki w Lublinie
Regionalna Izba Gospodarcza