Aktualizacja Styczeń 2018

Starsze

Ustawa o usługach turystycznych:


Akty wykonawcze do ustaw oraz pozostałe ustawy mające zastosowanie w branży turystycznej:

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej:


Ochrona konsumentów:

 


Wiarygodne Biuro Podróży

 

Nad zapleczem prawnym Dolnośląskiej Izby Turystyki czuwa ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego Cioczek & Szajdziński Spółka Cywilna.

ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego jest Partnerem merytorycznym Dolnośląskiej Izby Turystyki, zapewniając pomoc prawną zarówno Izbie, jak i zrzeszonym w niej Członkom. Kancelaria patronuje programowi „Wiarygodne biuro podróży”, w ramach którego dostarcza organizatorom, agentom oraz pośrednikom turystycznym dokumentację regulującą sprzedaż oraz świadczenie usług i imprez turystycznych, jednocześnie monitorując przepisy prawa, dzięki czemu dokumentacja ta pozostaje w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym. Podmiotom zrzeszonym w Izbie, które za pośrednictwem prowadzonych przez siebie w sieci internet serwisów świadczą usługi, Kancelaria zapewnia wsparcie z zakresu szeroko rozumianego prawa internetowego.

W ramach programu „Wiarygodne biuro podróży” ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego ponosi odpowiedzialność finansową oraz reprezentuje Członków DIT w przypadku postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Potwierdzeniem udziału w programie jest certyfikat:

ładuje obrazek...

ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego Cioczek & Szajdziński Spółka Cywilna świadczy ponadto pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, handlowego, konsumenckiego, prawa pracy, podatkowego, administracyjnego, ochrony danych osobowych. Kancelaria zapewnia wsparcie w obrocie gospodarczym oraz pomoc w windykacji.

Zapraszamy do współpracy oraz kontaktu. Dla członków DIT zapewniamy darmowe wstępne konsultacje.

ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego
Cioczek & Szajdziński Spółka Cywilna
Ul. Kościuszki 34 lok 306 L
tel. 71 727 15 10

www.ensiskancelaria.com