W załączeniu przesyłamy pismo Pani Joanny Jędrzejewskiej-Debortoli – Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie broszury informacyjnej dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym wraz z przedmiotową broszurą.

Materiał został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

 

http://www.msport.gov.pl/dla-przedsiebiorcy/broszura-informacyjna-w-sprawie-turystycznego-funduszu-gwarancyjnego.

 

skan-pisma-02-11-2016

broszura-informacyjna-dot-tfg