Dolnośląska Izba Turystyki istnieje od 1992 roku. Przez pierwsze 10 lat funkcjonowała jako oddział branżowy Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Aktywnie działający członkowie DIT zasiadali we władzach Izby gospodarczej.

Na zebraniu założycielskim w dniu 19.12.2002r. 76 członków założycieli podjęło uchwałę o utworzeniu niezależnej Dolnośląskiej Izby Turystyki, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.02.2003r. pod numerem 0000151481 uzyskując tym samym osobowość prawną.

Obecnie, w dwudziestym roku działalności Izba zrzesza 98 członków, w tym biura podróży, agencje turystyczne, hotele, pensjonaty, przewoźników, szkoły językowe, księgarnie turystyczne i firmy gastronomiczne.

Nasza działalność statutowa to przede wszystkim:

  • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby.
  • Dążenie do rozwoju turystyki.
  • Organizowanie działań i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających dogodne warunki rozwoju gospodarki turystycznej.
  • Współpraca z organami samorządowymi i rządowymi w zakresie planowania i realizowania działalności turystycznej.
  • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej członków Izby
  • Podnoszenie poziomu i kultury obsługi klientów.
  • Integrowanie środowiska osób prowadzących działalność gospodarczą oraz organizowanie ich spotkań o charakterze szkoleniowym, kulturalno – oświatowym oraz poświęconych wymianie doświadczeń.
  • Dążenie do zrzeszenia w Izbie wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie turystyki i innych podmiotów, które zainteresowane są rozwojem turystyki.
  • Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie promocji, kursów, szkoleń, edukacji turystycznej oraz uczestnictwa w innych przedsięwzięciach.

 

Zarząd Dolnośląskiej Izby Turystyki:

 

Prezes:

Marek Ciechanowski
email:

Wiceprezesi:

Grzegorz Rojek

Alina Chrzanowska

Skarbnik:

Anna Mażanowicz

Członkowie zarządu:

Agnieszka Korluk

Jakub Paczyński

Damian Seweryn

Izabela Zienkiewicz

Komisja rewizyjna:

Zbigniew Łabaz

Aleksander Sobera

Edward Bieleńko