Polska Izba Turystyki młodzieżowej w drugim dniu TOUR SALONU 2015 świętowała jubileusz XV-lecia. Zebranych powitał Prezes PITM Pan Ryszard Marek Szpecht.

Wśród składających jubilatom gratulacje wyróżnił się Prezes ITRP Pan Marek Ciechanowski, który jako pierwszy podkreślił szczególną rolę PITM w integrowaniu branży turystycznej, co ma ogromną rolę w umacnianiu polskiej turystyki.
Na ręce Pana Marka Szpechta prezes ITRP przekazał okolicznościowy grawerton.

Wśród wyróżnionych honorowa odznaką PITM znaleźli sie przedstawiciele DIT Marek Ciechanowski i Aleksander Sobera. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie i poczęstunek tortem od jubilata dla zebranych gości.