W dniu 16.05.2015r. odbędzie się egzamin dla pilotów i rezydentów biur podróży.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgłoszenie uczestnictwa (elektronicznie lub osobiście), oraz dokonanie opłaty egzaminacyjnej do dnia 08.05.2015r. w wysokości: 120 zł za część teoretyczną i 80 zł za część praktyczną.

Do egzaminu mogą przystąpić również osoby, które ukończyły kurs we wcześniejszym terminie i nie zdawały lub nie zdały egzaminu w części lub w całości. Należy wówczas dokonać wpłaty za nie zdaną część egzaminu.

Egzamin rozpocznie się 16.05.2015r. o godz.09.00 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 39.
Wszelkie zapytania proszę kierować:

Konieczne jest wypełnienie formularza zawierającego dane osobowe uczestnika egzaminu.

Konto do dokonywania opłat egzaminacyjnych ( po 01.04.2015r ):
Bank Zachodni WBK SA 42 1090 2398 0000 0001 0399 4175
Z dopiskiem : IMIĘ i NAZWISKO – EGZAMIN 16.05.2015r.