Dolnośląska Izba Turystyki i ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego Cioczek & Szajdziński Spółka Cywilna przeprowadziły 11 marca 2015 roku w godzinach 10.30-14.15 spotkanie dotyczące uregulowania zagadnień związanych z GIODO w biurach podróży. Spotkanie odbyło się w sali szkoleniowej Dolnośląskiej Izby Gospodarczej przy ul. Świdnickiej 39 we Wrocławiu.

W związku ze zmianami przepisów oraz ich zaostrzeniem na niekorzyść przedsiębiorców w porozumieniu z Zarządem DIT, wyłącznie dla Członków DIT przygotowaliśmy możliwość uczestniczenia w spotkaniu mającym na celu właściwe i kompleksowe uregulowanie aspektów dotyczących ochrony danych osobowych w Państwa przedsiębiorstwach.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał przygotowany przez nas komplet dokumentacji, przygotowanej indywidualnie dla każdego z Członków DIT, wymagany przez ustawę o ochronie danych osobowych. W trakcie spotkania wytłumaczyliśmy w jaki sposób te dokumenty mają być zastosowane w firmie oraz jak poprawnie pobierać i przetwarzać dane osobowe swoich klientów, aby nie narazić się na odpowiedzialność cywilną czy karną.

Naszym celem było, aby każdy uczestnik po spotkaniu miał faktycznie uregulowane w firmie aspekty dotyczące ochrony danych osobowych nie obawiając się zmienionych przepisów czy też ewentualnych kontroli ze strony GIODO. Nasza kancelaria przekazała uczestnikom szkolenia wszystkie wymagane dokumenty wraz z wypełnionymi wnioskami, które wystarczy podpisać i wysłać do GIODO.

W trakcie spotkania przekazaliśmy następujące dokumenty:

  1. Polityka Bezpieczeństwa Informacji wraz z załącznikami
  2. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym wraz z załącznikami
  3. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  4. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  5. Polityka Prywatności
  6. Wnioski dotyczące zgłoszenia zbiorów danych do GIODO