Wrocław 17.03.2015

Koleżanki i Koledzy,

Zgodnie z uchwałą Zarządu Dolnośląskiej Izby Turystyki uprzejmie informuję, że w dniu 31.03.2015 roku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Dolnośląskiej Izby Turystyki.

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków DIT odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu PIAST we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 98.

 • godz. 11.00 – pierwszy termin
 • godz. 11.30– drugi termin, obraduje bez względu na liczbę przybyłych

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków DIT przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków DIT.
 3. Przyjęcie Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków DIT.
 4. Wybór Komisji Mandatowej/ Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności obrad.
 7. Sprawozdanie z działalności DIT od ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego DIT 15.04.2011 do marca 2015.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej DIT za okres 15.04.2011 do marca 2015
 9. Dyskusja sprawozdawczo-programowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za okres 2011 /2015.
 11. Ok. godz. 13.00 – przerwa kawowa

 12. Wybór nowego Przewodniczącego ,Zarządu i Komisji Rewizyjnej DIT
 13. Wolne wnioski kierowane do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 14. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 15. Zamknięcie obrad ok. godz. 15.00.Po obradach zapraszamy na posiłek.

PARKING dla uczestników Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 31.03.2015:

 • ZAUŁEK WOLSKI – naprzeciw NOT-u (cena specjalna: 10 zł/dzień)
 • Dworzec Główny PKP – parking podziemny ( cena: 2 zł/godzina)

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków DIT uczestniczyć może tylko jeden, upoważniony na deklaracji członkowskiej, przedstawiciel firmy, która ma uregulowane wszystkie składki członkowskie. Może to być także osoba pisemnie upoważniona przez Dyrektora (Prezesa), Właściciela przedsiębiorstwa, która będzie posiadać bierne i czynne prawo głosu.

Z poważaniem

Marek Ciechanowski

Prezes DIT

Proszę o potwierdzenie obecności na ZEBRANIU do dnia 30.03.2015 na adres: