XVI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze   Członków Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się w dniu 12.04.2024, w sali konferencyjnej  Hotelu Europejskiego.

Na początku wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Później Komisję Mandatowo – Skrutacyjną oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Po stwierdzeniu quorum KM-S ogłosiła, że Zebranie może podejmować wszystkie Uchwały i procedować wybory. Następnie Prezes Zarządu Marek Ciechanowski przedstawił sprawozdanie Zarządu, Skarbnik Krzysztof Mrowiec sprawozdanie finansowe Zarządu. Później kol. Aleksander Sobera  przedstawił  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej a Kol. Andrzej Stawiarski sprawozdanie  Sądu  Branżowego. Po dyskusji  Zebranie zatwierdziło wszystkie sprawozdania  i udzieliło Absolutorium ustępującemu Zarządowi ITRP. Następnie rozpoczęły się wybory na Prezesa Zarządu, na Członków  Zarządu, do Komisji Rewizyjnej i Sadu Branżowego. Wszystkie wybory odbywały się tajnie i po kolej. Nowym Prezesem Zarządu ITRP ponownie został kol. Marek Ciechanowski. W dalszej części  Zebrania  była dyskusja nad planem merytorycznym i finansowy na rok 2024/25. W dyskusji poruszono tematy TFG i TFP,   szkolenia, środki KPO oraz sprawy organizacyjne. Po przyjęciu stosownych Uchwał  zakończono obrady.  Kol. Marek Ciechanowski wszystkim członkom ustępujących władz wręczył upominki od Dolnośląskiego  Urzędu Marszałkowskiego. Po krótkiej przerwie odbyły się zebrania  nowych władz, gdzie rozdzielono funkcję w Zarządzie, KR i SB ITRP.

Władze VI Kadencji ITRP na lata 2024-2027:

Zarząd ITRP:

Marek Ciechanowski- Prezes Zarządu ITRP,

Andrzej Żukowski- Wiceprezes,

Grzegorz Rojek – Wiceprezes

Krystyna Papiernik- Sekretarz

Krzysztof Mrowiec- Skarbnik

Jadwiga Wieczorek –Członek

Andrzej Danek – Członek 

Komisja Rewizyjna ITRP

Lucyna Sieja – Przewodnicząca

Aleksander Sobera- Sekretarz

Mirosław Bator – Członek 

Sąd Branżowy ITRP

Andrzej Stawiarski – Przewodniczący

Alina Chrzanowska- Członek

Mirosława Ignatowicz – Członek