Gala 15-lecia ITRP odbyła się w Hotelu Ibis Styles Wrocław.

Serenadą G-dur „Eine Kleine Nachtmusik” Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu kwartetu smyczkowego „Divertimento” powitaliśmy na Gali 15 lecia Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej wszystkich zebranych w liczbie około 100 osób.

Galę otworzyła kol. Alina Chrzanowska i prowadziła ją do zakończenia. Prezes Zarządu ITRP Marek Ciechanowski przybliżył historię 15- lecia ITRP. W czasie wystąpienia uczestnicy otrzymali historyczny Katalog z okazji 10-lecia ITRP, gdzie była opisana cała geneza powstania Izby Turystyki

RzeczpospolitejPolskiej. Galę zaszczycili swoją obecnością:

 • Pan Minister Piotr Borys – Poseł na Sejm RP X Kadencji
 • Pan Krzysztof Maj – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
 • Pan Jacek Janowski – Wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki POT
 • Pan Wojciech Biliński – Dyrektor Departamentu Sportu i Infrastruktury Sportowej UMWD
 • Pani Natalia Mutor – Dyrektor Wydziału Turystyki UMWD
 • Pan Hubert Papaj – Prezes Zarządu Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 • Pan Alfred Wagner – Prezes Wrocławskiej Organizacji Turystycznej
 • Pan Piotr Wnukowicz – Kierownik Działu Współpracy Turystycznej Portu Lotniczego Wrocław
 • Pan Tomasz Berdowski – Prezes MerlinX
 • Pani Elżbieta Krefta – Kierownik Regionalny Signal-Iduna
 • Pan Janusz Śmigielski – Wiceprezesa Grecos Holiday
 • Pan Kacper Haluch – Z-ca dyrektora ds. sieci sprzedaży BP Itaka
 • Pan Bartłomiej Szymczak – Pomianowski Managera Regionalnego Działu Sieci Agencyjnej i Franczyzowej
 • Pani Agnieszka Gorgoń – Urzędu Miasta Świdnica

Pan Minister Piotr Borys w asyście kol. Prezesa ITRP wręczył osiem Honorowych Odznak „Za zasługi dla turystyki”. Odznaki otrzymali:

 • Pan Paweł Cieślicki – Prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej
 • Pan Sławomir Błoch – Członek Sądu Koleżeńskiego WIT
 • Pani Jadwiga Wieczorek- Prezes Śląskiej Izby Turystyki
 • Pani Ewa Sternal – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ŚIT
 • Pani Anita Ignasiak – Dolnośląska Izby Turystyki
 • Pani Anna Mażanowicz – Skarbnik DIT
 • Pani Bożena Prus – Dolnośląska Izba Turystyki
 • Pani Patrycja Gumulak –Nowosądecka Izba Turystyczna

Następnie Prezes ITRP w asyście Wiceprezesa Grzegorza Rojka, Skarbnika Krzysztofa Mrowca oraz Pana Marszałka Krzysztofa Maja wręczyli „Złote Odznaki ITRP” dla osób zasłużonych dla rozwoju polskiej turystyki oraz rozwoju samorządu branżowego . Uhonorowano też kilkanaście firm , które były na Kongresie Założycielskim ITRP i do dziś funkcjonują w turystyce. Gale ITRP odbywają się co 5 lat , dlatego mamy wielu wyróżnionych.

Przedstawiamy wyróżnionych „Złotą Odznaką ITRP”:

 • Pan Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej*
 • Pan Dominik Borek – Dyrektor Departamentu Turystyki w MSiT*
 • Pan Wojciech Fedyk – dr nauk ekonomicznych
 • Pan Janusz Śmigielski- Wiceprezes Zarządu Grecos Holiday
 • Pan Hubert Papaj –Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
 • Pan Ratajski Józef -Prezes Zarządu ZPT Lewiatan,
 • Pan Grzegorz Baszczyński – Rainbow Tours*
 • Pan Andrzej Szymański- były Wiceprezes ITRP ,były Prezes WIT
 • Signal- Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe
 • Firma Elektroniczne Systemy Sprzedaży Sp. z o.o. Merlin X
 • Pan Alfred Wagner – Z-ca dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki Miasta Wrocław, Prezes Wrocławskiej Organizacji Turystycznej
 • Pan Andrzej Żukowski – Wiceprezes ITRP, były Prezes i Wiceprezes WITi
 • Port Lotniczy Wrocław
 • Pani Wiktoria Król–Cieciorowska – Prezeska Convention Bureau Wrocław
 • Pan Gryszel Piotr – dr hab nauk ekonomicznych, profesor UE we Wrocławiu*
 • Pan Grzegorz Rojek- Wiceprezes ITRP, Wiceprezes DIT, Prezes COHM
 • Pan Adam Stanach – adwokat, doradca Prezesa ITRP*
 • Pan Marcin Papiernik – sędzia doradca Prezesa ITRP*
 • Pan Andrzej Kot- właściciel Aga –Tur Legnica , obecnie Omnimoto Legnica*
 • Pani Anita Ignasiak – przewodnik miejski po Wrocławiu
 • Pani Anna Mażanowicz – Skarbnik DIT, właściciel Biura Podróży Euro-Bus
 • Pani Marta Grabowska – członek Zarządu ŚIT
 • Pan Wojciech Więcek – BP Index, ŚIT*
 • Biuro Podróży Wycieczkowo .eu- rodzinna firma turystyczna , ŚIT
 • Pani Patrycja Gumulak – NIT
 • WAT „Szkoltur” Mariusz Borkowski- NIT
 • Przedsiębiorstwo Turystyczne „Poprad” Sp.z o.o. hotel „Panorama”- NIT
 • Eko Tour – Przedsiębiorstwo Usługowo – Turystyczne w Katowicach -ŚIT
 • ST Turysta Katowice ŚIT
 • Turysta Biuro Turystyczne Sł. M. Ignatowicz – Koszalin
 • Biuro Podróży Waldemar Gościniak – Szczecin*
 • Darhoss Tour Wrocław – DIT
 • Eltur B.P. Wrocław –DIT
 • Euro Bus B.P Wrocław – DIT
 • Euro 90 Travel Jelenia Góra – DIT
 • Jagatour Wrocław – DIT*
 • Ju-ka Usługi Turystyczne Wrocław – DIT
 • Kon-tiki B.P Wrocław – DIT
 • Lido Wrocław – DIT
 • Oświata S.P Wrocław –DIT
 • Promotion Club Wrocław – DIT
 • Skorpion BOT Wrocław – DIT
 • Top Travel JELENIA GÓRA – DIT*
 • Remedium BT i U Wrocław – DIT
 • BP Prezydent Travel Żywiec

Następnie podziękowaliśmy osobom i firmom, na których wsparcie i życzliwość mogliśmy liczyć oraz pomagały nam w realizacji naszych założeń statutowych i programowych a także były sprawdzonym partnerem w naszych wspólnych przedsięwzięciach.

Prezes ITRP przyznał nagrody specjalne dla:

 • Prezydent Miasta Świdnica – pani Beaty Moskal – Słaniewskiej –nagrodę odebrała pani Agnieszka Gorgoń
 • Prezydent Miasta Zabrze – pani Małgorzaty Mańki-Szulik – nagrodę odebrała pani Jadwiga Wieczorek
 • Signal- Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń – nagrodę odbierała pani Elzbieta Krefta
 • Eelektroniczne Systemy Sprzedaży MerlinX – nagrodę odbierał pan Tomasz Berdowski

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Tour Operator Roku.

Izba od 2010r. organizowała Ogólnopolski Konkurs Touroperator Roku, którego rozstrzygnięcie ogłaszaliśmy zazwyczaj na Tour Salonie w Poznaniu a później w Warszawie na TT Warsaw. Kol. Prezes ITRP podsumował 15 letnią historię tego konkursu i jego genezę. W tym konkursie Touroperatorów oceniali agenci, za współpracę, za pomoc w sytuacjach kryzysowych, za kontakty przedstawicieli, za organizacje study tourów a także za wspólne obroty. Przez pandemię Konkurs został zawieszony a później zapadła decyzja o zakończeniu tego konkursu. Dlatego przyznaliśmy tytuł Touroperator Roku za całe 15 lat ITRP dla następujących firm, które w czasie trwania Konkursu najczęściej były wyróżniane.

Statuetki i tytuł Touroperatora 15-lecia otrzymały:

 • Grecos Holiday – nagrodę odebrał Janusz Śmigielski- Wiceprezesa Zarządu Grecos Holidays
 • Nowa Itaka- nagrodę odebrał Kacper Haluch – Z-ce Dyrektora ds. Sieci Sprzedaży Itaka
 • Rainbow Tours – nagrodę odbierał Bartłomiej Szymczak-Pomianowski Regionalny Manager Działu Sieci Agencyjnej i Franczyzowej

Wręczono Statuetki Prezesa ITRP dla 22 osób za wspólną pracę i zaangażowanie w budowaniu wizerunku Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej.

Statuetki Prezesa ITRP otrzymali:

 • Szymański Andrzej – WIT
 • Radzik Krystyna – RIT w Lublinie*
 • Broński Bogdan – Wielkopolska
 • Mrowiec Krzysztof – Żywiec
 • Papiernik Krystyna – ŚIT
 • Sobera Aleksander – DIT
 • Wyżgoł Edward – ŚIT
 • Sieja Lucyna – NIT
 • Łabaz Zbigniew – DIT
 • Zabieglik Barbara – DIT
 • Ignatowicz Małgorzata – Koszalin
 • Wrońska Elzbieta – WIT*
 • Nawrocka-Ślażyk Danuta – DIT*
 • Jóźwiak Zygmunt – Wielkopolska
 • Bukryj Lucjan – RIT w Lublinie*
 • Kapkowski Tomasz – ŚIT*
 • Danek Andrzej – NIT
 • Chrzanowska-Buczek Alina – DIT
 • Stawiarski Andrzej – NIT
 • Syposz Bronisław – DIT
 • Jaworski Andrzej – DIT*
 • Wieczorek Jadwiga – ŚIT

Po każdym wręczeniu fanfary i przerywniki muzyczne w wykonaniu kwartetu „Divertimento”. Na zakończenie części oficjalnej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca AWF Wrocław KALINA, który już od 40 lat występuje na scenach 4 kontynentów i dał ponad 1000 występów pieśni i tańców polskich.

Były 2 torty od sponsorów i partnerów naszej Gali. Toast za turystkę i pomyślność wszystkich zebranych wygłosił Kol. Prezes ITRP, który w dniu 12.04.2024 został ponownie wybrany przez Walne Zgromadzenie na 3 –letnią kadencję. Poza scenariuszem Koleżanki i Koledzy z Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Branżowego wręczyli Kol. Markowi Ciechanowskiemu z okazji 10-lecia Prezesury w ITRP wiązankę kwiatów i upominki.

W trakcie przerw były wyświetlane 2 filmy reklamowe o Bielsku –Białej, która jest miastem kandydującym w 2029 roku do tytuł Europejska Stolicy Kultury.

Później kolacja, tańce przy muzyce DJ oraz rozmowy kuluarowe. Był też czas na wspomnienia i spotkania osób z różnych Izb.

Mamy nadzieję, że za 5 lat będziemy mogli się spotkać w podobny gronie a nawet większym.

* Za te osoby Statuetki odbierały osoby delegowane obecne na Gali.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pobierz.png