Miło jest nam poinformować, że Dolnośląska Izba Turystyki i Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej będą miały wspólne stoisko na

Międzynarodowych Targach Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu 3-5.03.2023.Targi będą zlokalizowane na stadionie ARENA Tarczyński.

DIT i ITRP  jest od pierwszej edycji Targów. Nie opuściliśmy żadnej edycji.

Zapraszamy członków DIT oraz członków ITRP do wystawiania swoich materiałów na wspólnym stoisku.

Zgłoszenia należy kierować na   lub 

Więcej informacji w komunikatach.
https://mttwroclaw.pl/