Centrum Odra w dniu 31.01.2023 to miejsce Walnego Zgromadzenia Członków WROt.

Zakończył się pierwszy etap organizowania WROt. Dotychczasowa Prezes Pani Agnieszka Szymerowska  zakończyła w tym dniu swoją misję tworzenia WROt.

Również w tym dniu zakończyła pracę  w Convention Bureau – Wrocław z którym związana była od 2010 roku, a jako Prezeska od 2019 roku.

Nowym Prezesem  WROt został Pan Alfred Wagner , który otrzymał nominację Prezydenta Wrocławia . Zaproponował i rekomendował 3 osoby do nowego składu Zarządu :

1.      Wiceprezes- pani Agnieszka Korzeniowska – ZOO Wrocław

2.      Skarbnik –Pan Jakub Paczyński –Kolejkowo S.A.

3.      Członek –Pan Marek Ciechanowski –DIT/ITRP

Wszystkie osoby zostały wybrane w głosowaniu tajnym.

Nowy Zarząd będzie kontynuował rozpoczęte projekty. Ma również w planach podjęcie szeregu nowych działań mających na celu promocję członków organizacji, jak i samego miasta Wrocławia.

„Przed nowym zarządem stoi szereg wyzwań. Choć zgodnie z naszymi badaniami łączna liczba turystów i odwiedzających jest bliska stanu sprzed pandemii, zmieniły się proporcje. Zdecydowanie więcej osób odwiedza Wrocław bez noclegu. Musimy zatem wesprzeć szczególnie branżę hotelarską i wrocławską gastronomię – mówi Alfred Wagner, nowy prezes WROt. – Kryzys pandemiczny, rosyjska agresja na Ukrainę i inflacja cały czas niekorzystnie wpływają na całą turystykę. Wrocławska Organizacja Turystyczna oprócz promocji i sieciowania lokalnych podmiotów branży będzie także jeszcze intensywniej angażować się w projekty ponadlokalne, krajowe i międzynarodowe, między innymi poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami turystycznymi dużych miast oraz Polską Organizacją Turystyczną – dodaje”. Członkowie Zarządu WROt, zgodnie ze statutem, pełnią swoje funkcje społecznie.

Gratulujemy i liczymy na dobrą współpracę z Dolnośląską Izbą Turystyki