Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Zgodnie z Uchwałą Zarządu DIT zwołuję Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków DIT za okres maj 2019 – maj 2021.

W Zgromadzeniu uczestniczą upoważnieni przedstawiciele firm, które należą do Dolnośląskiej Izby Turystyki (właściciel, prezes zarządu, wspólnik) lub pracownicy mający pełnomocnictwa (wzór w załączniku poniżej).

Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu Europejskim dnia 17 maja 2021 o godz.11:00 pierwszy termin lub 11:15 w drugim terminie.

Zapraszam do udziału wszystkie upoważnione osoby, a w szczególności zaszczepionych czy ozdrowieńców.

Nasze Zgromadzenie odbędzie się jako spotkanie zawodowe w reżimie sanitarnym (dystans, maseczki, dezynfekcja).

Chcemy pogratulować i  wręczyć kilka dyplomów dla biur i podmiotów, które prowadzą działalność 25 lub 30 lat (lista w załączniku poniżej).