Marek Ciechanowski Prezes ITRP w składzie Rady POT VIII kadencji.

Informujmy, że Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Pan Jarosław Gowin powołał Pana Marka Ciechanowskiego  w skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VIII kadencji.
W załączeniu poniżej przesyłam akt powołania. Pierwsze Posiedzenie Rady POT odbędzie się 13 maja 2021 roku.