Dnia 30 kwietnia kol. Andrzej Szymański – Wiceprezes Zarządu ITRP  został powołany na stanowisko Prorektora ds. organizacyjnych Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.

Andrzej Szymański, który w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie pełnił dotąd funkcję kierownika Katedry Turystyki i pełnomocnika rektora ds. menadżerskich studiów hotelarskich, pod koniec kwietnia objął stanowisko prorektora ds. organizacyjnych tej uczelni. Do jego obowiązków należeć będą działania związane z funkcjonowaniem uczelni i organizacją studiów. Andrzej Szymański jest związany z turystyką przez całe zawodowe życie. Od lat działa też na rzecz rozwoju sektora turystycznego, zasiadając w różnych gremiach turystycznych. Przez długi czas przewodniczył Warszawskiej Izbie Turystyki. Od 2019 r. pozostaje członkiem zarządu tej organizacji. Jest też wiceprezesem Izby Turystyki RP oraz członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki.