W dniach 14-15.10. 2020 r. w Świdnicy odbyła się konferencja turystyczna – „Turystyka wspólna sprawa” , której tematem przewodnim były „Sieciowe produkty turystyczne polsko-czeskiego pogranicza”.

W pierwszym dniu po uroczystym przywitaniu przez Panią Beatę Moskal-Słaniewską – prezydent Świdnicy, zaproszonych gości z Polski i Czech rozpoczęły się panele dyskusyjne poruszające problemy związane z rozwojem ruchu turystycznego na naszym pograniczu polsko – czeskim w czasach COVID-19 oraz jak tworzyć sieć współpracy i promocji pomiędzy producentami a podmiotami turystycznymi regionu przygranicznego. W czasie przerw był czas na indywidualne rozmowy i wymianę doświadczeń. W panelu Turystyka a COVID wzięli udział kol. Andrzej Żukowski i Marek Ciechanowski reprezentujący ITRP.

Po południu odbyło się Wspólne Posiedzenie Zarządów ITRP oraz DIT, na którym omówiono sprawy bieżące dotyczące pomocy dla turystyki – od Tarczy 1 do Tarczy 5.0 ;złożono relacje z obchodów Światowego Dnia Turystyki – w Poznaniu, Warszawie, Katowicach , Nowym Sączu i Wrocławiu oraz dyskutowano jakie należy podjąć działania by dobrze reprezentować branżę turystyczną. Późnie Komisje Problemowe : Transportu, Pilotów i Rezydentów oraz Turystyki Przyjazdowej i Hotelarstwa. omówiły swoje działania na najbliższą przyszłość.

Wieczorem po wspólnej kolacji odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień czasopisma Forum Biznesu „Produkt Turystyczny Roku”, Usługa Turystyczna Roku”, Przyjazna Gmina”. Wieczór uświetnił występ artystyczny zespołu Blue Cafe.

W drugim dniu konferencji zaproszeni goście wzięli udział w warsztatach terenowych i zwiedzili m.in.: Kościół Pokoju w Świdnicy, Muzeum Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej oraz Podziemne Miasto Osówka. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem w Klubie Bolko.

Podsumowując: konferencja turystyczna „Sieciowe Produkty Polsko-Czeskiego Pogranicza” 14-15.10.2020 w Świdnicy odbyła się zgodnie z planem. Spełniono warunki sanitarne i zalecenia wskazane przez rząd i Inspektora Sanitarnego zarówno podczas sesji plenarnej, która odbyła się w Teatrze Miejskim, Zebrania ITRP w Sali Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw, uroczystej kolacji połączonej z galą wręczenia tytułów Przyjazna Gmina, Produkt Turystyczny Roku i Usługa Turystyczna Roku, które miały miejsce w Klubie Bolko, na placu Grunwaldzkim 11 jak i warsztatach terenowych.

Szkoda tylko ,że wiele naszych Kolegów i Koleżanek musiało w ostatniej chwili zrezygnować z przyjazdu do Świdnicy , gdyż mieli sytuacje losowe lub zdrowotne .