Nowym Prezesem POT został Pan Rafał Szlachta, dotychczasowy Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju.

Więcej informacji o Panu Prezesie: