Kopalnia Złota w Złotym Stoku 16.10.2020 gościła Zarząd Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Pierwsze Posiedzenie Zarządu DOT rozpoczęło się o 12:00, a zakończyło przed 18:00.

W czasie obrad zostały przedstawione następujące tematy:

  • praca biura DOT, współpraca z Zarządem
  • finanse DOT
  • sprawy przyjęcia nowych członków do DOT-u
  • spółka DOT Travel i jej działania , wybór pełnomocnika na Walne Zebranie, udzielenie rekomendacji do Rady Nadzorczej Spółki
  • strategia działania DOT

Funkcję Wiceprezesa DOT jednomyślnie powierzono kol. Markowi Ciechanowskiemu, który w struktura DOT reprezentuje DIT.

W obradach wzięło udział 11 członków Zarządu DOT.