Poniżej prezentujemy przesłaną do Pani Przewodniczącej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności treść maila wraz z załącznikami: oficjalne pismo oraz propozycje poprawek.

„Szanowna Pani Przewodnicząca,

Na Pani ręce przekazuję prośbę o wsparcie w imieniu 8 organizacji branżowych oraz osób niezrzeszonych, które powierzyły nam swoje turystyczne przedsiębiorstwa i wspólnie pracowały nad poprawkami.

Nasze prośby są spowodowane potrzebą przetrwania.

Liczymy na Pani pomoc.

Z Uszanowaniem,

W Imieniu: ITRP, KIT, DIT, SOIT, OIRT, TURYSTYKA FORUM, AKCJA SPOŁECZNA #ZMIEŃTERMINNIEODWOŁUJ, ORAZ OSÓB NIEZRZESZONYCH