Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Rok 2020 wywrócił wszystko do góry nogami. Koronawirus, później zwany COVID-19 ograniczył naszą działalność operacyjną.

Mamy przestój marzec, kwiecień, maj, czerwiec i dopiero rozpoczynamy pracę w lipcu . Chociaż we wcześniejszych miesiącach wykonujemy wiele zmian dla naszych klientów : zmiana terminu, voucher, rezygnacja. Ci co są organizatorami walczą z hotelami, liniami lotniczymi, przewoźnikami  o zwrot zaliczek.

Przewoźników, Hotelarzy i atrakcje turystyczne ścigają  biura, klienci indywidualni i portale. I tak powstaje zaczarowany krąg.

Nie zawsze te działania odnoszą skutek. Pomoc Państwa jest niewystarczająca a ostatnie poprawki Senatu są na osłodę bo jest duże prawdopodobieństwo, że Sejm je odrzuci i będzie powrót do przyjętej wcześniej Ustawy. Czyli wszyscy mamy pod górkę i jest ciężko.

Zarząd DIT po przeanalizowaniu kosztów działalności naszej Izby (lokal, księgowość, telefony, Internet, itp.) postanowił obniżyć  składki członkowskie o 50 %. W załączniku jest stosowna Uchwała.

Koszty funkcjonowania biura Izby zostały zredukowane – tańszy czynsz w nowej siedzibie, obniżenie wynagrodzeń dla księgowości i kierownika biura, postawienie do końca roku tylko na pracę społeczną, rezygnacja z prasy, systemów informatycznych, udział naszych przedstawicieli raczej zdalnie niż osobiście. Oczywiście będziemy  pewne działania prowadzić, gdy mamy zabezpieczone środki finansowe zewnętrzne  na konkretne przedsięwzięcia czy imprezy.

Składka, która za rok 2020 wynosiła  800 PLN  została  automatycznie obniżona o 400 PLN, które  zostaje umorzone!!! Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie opłacić pozostałej składki w wysokości 400 PLN to może się zwrócić z  pisemnym wnioskiem do Zarządu DIT o odroczenie płatności na późniejszy okres ale nie dalej niż  15.01.2021. Wnioski kierować na adres   od 30.09.200 do 31.10.2020.

Koleżanki i Koledzy !

Uchwała nr 1 z dnia 6 sierpnia 2020 jest krótka i prosta ale jak zawsze trzeba do tego komentarz jak ją stosować.

1.       Biuro DIT nie będzie wysyłać nowych not na kwotę 400 PLN.

2.       Należy wydrukować Uchwałę nr 1 i dołączyć ja do noty, będzie to podstawa obniżonej płatności.

3.       Członkowie DIT , którzy prowadzą pełne księgi lub mają życzenie, mogą się zwrócić do księgowości DIT aby otrzymać  korektę  noty. Należy przesłać wniosek wraz z załączoną notą za 2020 rok na poniższy adres mail:

4.       Obniżka składki jest tylko dla tych, którzy mają uregulowane składki za 2019 –ostateczny termin uregulowania zaległości  to 16.10.2020 (dotyczy to kilku podmiotów).

5.       Nadpłaty składek za rok 2020 zostaną przeksięgowane na rok 2021, dotyczy to członków którzy mają zapłacone składki  już za  3 kwartały  lub za  cały rok, czyli posiadają w obecnej sytuacji nadpłatę.

6.       Nowoprzyjęci członkowie w roku 2020 opłacają składki według otrzymanych not  i zgodnie ze składkami obowiązującymi przed obniżką.

Przypominamy  ( nie chcemy wysyłać wezwań do zapłaty) wszystkim tym , którzy  nie opłacili żadnej składki , że tę sprawę należy załatwić a nie chować głowę w piasek.

Obecnie wszelka pomoc udzielona podmiotom gospodarczym jest do sprawdzenia  na :  https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

Widać jaką pomoc w ramach COVID -19 otrzymał przedsiębiorca oraz  jakie środki  są na  funkcjonowanie biura . Znane też są wyniki konkursów 402 i 403  z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej i tam również wiadomo kto ile środków kto otrzymał. Nie chcę tutaj nikomu wypominać czy zazdrościć ,bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku.

Nasza organizacja jest Izbą Gospodarczą ,wszyscy wstąpiliśmy do niej  dobrowolnie po przez podpisanie deklaracji członkowskiej, gdzie zobowiązaliśmy się do przestrzegania Statutu , czynnego udziału w życiu Izby oraz do regularnego opłacania składek członkowskich. Uważam ,że powinniśmy w przewrotny sposób pokazywać tych co nie opłacają składek ,  bo to jest działalność na szkodę Izby i nas wszystkich, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków statutowych.

Po 10 .10.2020 będziemy kontaktować się indywidualnie z podmiotami, które do tego terminu będą miały zaległości w opłacaniu składek.