Dolnośląska Izba Turystyki popiera akcję edukacyjną dotyczącą wycieczek szkolnych i ich ratowania w tym trudnym okresie czasowym.

Akcja edukacyjna #RatujmyWycieczkiSzkolne zorganizowana jest przez podmioty z branży turystyki szkolnej i młodzieżowej.

Projekt ma na celu popularyzację wycieczek szkolnych oraz edukowanie rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie organizacji bezpiecznego wyjazdu na wycieczkę w dobie pandemii Covid-19.

W ramach projektu powstała strona https://ratujmywycieczkiszkolne.pl/oraz wydarzenie na Facebooku „Chcę pojechać na wycieczkę szkolną” (https://www.facebook.com/events/393718591603113/)

W tych kanałach prezentowane są materiały edukacyjne przekonujące do organizowania bezpiecznych wyjazdów oraz wyjaśniające w jaki sposób bezpiecznie zorganizować wycieczkę w dobie pandemii Covid-19. Projekt tworzony jest przez podmioty z branży – biura podróży, obiekty noclegowe, parki rozrywki, przewodników, pilotów.

W ramach akcji edukacyjnej chcą:

·         ułatwić komunikację między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w organizację wycieczek – firmami turystycznymi, rodzicami, nauczycielami,

·         wesprzeć przepływ informacji o bezpiecznym podróżowaniu

·         promować rzetelną wiedzę o wycieczkach operując konkretnymi przykładami – wyjaśniamy jak na pandemię przygotowane są autokary, obiekty noclegowe, parki rozrywki itd.

·         przekonać osoby decyzyjne (dyrektorów, nauczycieli, władze samorządowe) do tego, żeby wspierały wycieczki jako wartościowe uzupełnienia nauczania w klasie zamiast utrudniać ich organizację zakazami.

#RatujmyWycieczkiSzkolne to inicjatywa oddolna, która promowana jest bezkosztowo. Żeby mogła się dalej rozwijać, zdobyć większą popularność i docierać do licznego grona odbiorców potrzebujemy wsparcia instytucji doświadczonych w promowaniu inicjatyw przyjaznych dla branży turystycznej.