Zarząd DIT informuje, że do wszystkich Posłów i Senatorów z Dolnego Śląska trafiły nasze postulaty oraz poprawki do „Ustawy o zmianach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” oraz pomocy sektorowej dla branży turystycznej.

Poniżej pismo, a w załączniku propozycja poprawek.

„Szanowna Pani Poseł !

Szanowna Pani Senator !

Szanowny Panie Pośle  !

Szanowny Panie Senatorze !

W imieniu Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej  w skład której wchodzi Dolnośląska Izba Turystyki  zwracam się do Pana Posła z prośbą o zapoznanie się naszą propozycją poprawek do

 „Ustawy o zmianach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” oraz pomocy sektorowej dla branży turystycznej. W czasie prac nad Ustawą  musiało dojść do fatalnej dla turystyki  wyjazdowej i przyjazdowej pomyłki, wskutek której Organizatorzy Turystyki  zostali  wykluczeni z pomocy finansowej w postaci zwolnienia ze składek ZUS w miesiącach czerwiec – sierpień 2020.

Zagraniczna turystyka przyjazdowa oraz wyjazdowa  znalazła się w wyjątkowo dramatycznej sytuacji. Turystyka przyjazdowa  jest bardzo ważna dla rozwoju gospodarczego kraju, gdyż wpływa na PKB Polski i stanowi eksport polskich usług a turystyka wyjazdowa daje miejsca pracy (agenci turystyczni, piloci oraz przewodnicy) i podatki do budżetu.

Pozwalam sobie w załączniku przesłać przygotowane przez ITRP oraz 5 innych samorządów branżowych poprawki do wspomnianej Ustawy.

Liczymy bardzo, że nasze poprawki znajdą zrozumienie i akceptację.

W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji w przedmiotowej sprawie, pozostaję do Pana dyspozycji.

Z wyrazami szacunku”