Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

ostatni Zarząd DIT na swoim Posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2020 roku  podjął Uchwałę w sprawie składek za 2020 rok.

Szczegóły i tryb wprowadzenia  będą w osobnym Komunikacie opracowanym przez Skarbnika i księgową DIT (do 10.09.2020).

Uchwała stanowi:

  • wszyscy członkowie DIT na dzień 31.12.2019 roku będą mieli umorzenie składek za rok 2020 w wysokości 50 % pod warunkiem braku zaległości za poprzednie lata,
  • nadpłata w składkach zostanie przeksięgowana automatycznie na rok 2021,
  • nowi członkowie przyjęci do Izby w roku 2020 opłacają składki na starych zasadach i według not wystawionych przez księgowość.

W załączeniu Uchwała nr 1/08/2020