Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XI edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych  i Czasu Wolnego 2019 we Wrocławiu, która odbędzie się w terminie 1-3 marca 2019r. w nowej lokalizacji – na wrocławskim Stadionie Miejskim, gdzie  będziemy mieli wspólne stoisko DIT .

Członkowie DIT, którzy będą chcieli zaprezentować swoje materiały reklamowo-promocyjne wnoszą opłatę jednorazową w wysokości 123 PLN brutto, za jeden rodzaju materiałów (katalogi, ulotki, oferty).

Przewidzieliśmy jedną ladę dla DIT/ITRP oraz  dla CottbusService, pozostała części stoiska -6 lad o wymiarach 50/50 cm wraz z krzesłem przekazana zostanie do odpłatnego wykorzystania przez Członków naszej Izby.

Podmioty wykupujące małe lady  otrzymują dostęp do części wspólnych-stolik na spotkania, kawa, herbata.

Cena za osobną ladę to koszt 650 PLN  brutto. Proszę pamiętać, iż DIT od dnia 1.01.2018 nie jest już  płatnikiem podatku VAT i wystawia rachunki na kwotę brutto. 

Zgłoszenia drogą e-mailową na adres: , liczy się kolejność zgłoszeń .

Wpłat proszę dokonywać na konto DIT  z dopiskiem Targi Wrocław

42 1090 2398 0000 00010399 4175

Wszystkie formalności wraz zapłatą za udział na stoisku muszą być zakończone do dnia 15.02.2019r.

Rollup’y wystawi na stoisku: DIT, ITRP oraz SIGNAL-IDUNA.

Każdy wystawca zobowiązany jest do podpisania regulamin stoiska, co w znacznym stopniu uporządkuje sprawy organizacyjne podczas targów.