Dnia 12.01.2019 r. został przeprowadzony
egzamin licencyjny   z  zakresu – Pilot Wycieczek i Rezydent
Biur Podróży Dolnośląskiej Izby Turystyki
we Wrocławiu przez Komisję Egzaminacyjną
w składzie:
Przewodniczący Komisji – Adrian Ślawski
Członek Komisji – Edward Bieleńko
Członek Komisji – sekretarz – Bożena Prus

Certyfikację  DIT z powodzeniem uzyskało
szesnaście osób.
Gratulujemy i witamy serdecznie
w gronie pracowników branży turystycznej!
Zapraszamy do współpracy z organizatorami
turystyki – Członkami DIT.

Egzamin licencyjny w sesji wiosennej 2019
planowany jest na dzień 08.06.2019 r.
Przypominamy, że zgłoszenia można pobrać
ze strony : www.dit.wroc.pl  i po wypełnieniu
przekazać do Kierownika Biura DIT
Adama Karpińskiego.