Szanowni Państwo,

W imieniu Gminy Miasto Świdnica, Dolnośląskiej Izby Turystyki, LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie, Fundacji Symbioza, Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  zapraszamy do uczestnictwa w dwudniowej konferencji:

„Jak złapać turystę w sieć? – Sieciowe produkty turystyczne w czasach experience economy”,  która odbędzie się w Świdnicy w dniach 10-11.10.2018 r.

Konferencja dedykowana jest przedstawicielom branży turystycznej, organizacjom turystycznym, samorządom terytorialnym oraz przedstawicielom świata nauki. Odbywa się w oparciu o wnioski z organizowanego przez Świdnicę w 2016 roku Kongresu Turystyki Polskiej. W jej ramach przygotowaliśmy dla Państwo wiele ciekawych i sygnalizowanych przez branżę sesji tematycznych oraz warsztatowych. Główne wątki, które w ich trakcie zostaną poruszone to m.in.:

 • Smakowanie podróży – czyli o znaczeniu doświadczeń kulinarnych,
 • Szlak Kulinarny – Smaki Dolnego Śląska,
 • Jak turyści doświadczają świata? Produkty sieciowe jako źródło nadzwyczajnych wrażeń turystycznych,
 • Jak połączyć rozproszonych – produkty sieciowe w turystyce na przykładzie efektywnych ekomuzeów,
 • Modele tworzenia sieciowych produktów turystycznych,
 • Guest Experience 4.0 – jak tworzyć zadowolenie gości, za które będą chcieli zapłacić,
 • Polskie miasta UNESCO i ich doświadczenia w sieciowaniu produktów,
 • Samorząd terytorialny jako kreator i współtwórca sieciowych produktów turystycznych,
 • Organizacyjne i informatyczne wsparcie rozwoju sieciowych produktów turystycznych na przykładzie szlaków kulturowych i tematycznych pakietów lokalnych,
 • Warunki powodzenia inicjatyw sieciowych w turystyce,
 • Kształtowanie nadzwyczajnych doświadczeń gości w oparciu o sieć relacji regionalnych,
 • Nowa ustawa o usługach turystycznych,
 • RODO w turystyce teoria i praktyka,
 • Jak osiągnąć niedoskonałość i mistrzostwo za jednym zamachem.

 

Wśród tegorocznych prelegentów są znani i cenieni eksperci z branży m.in. dr hab. prof. SGH Magdalena Kachniewska, prof. GSW dr hab. Armin Mikos von Rohrsheidt, dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, dr Jerzy Raciborski, dr Iwona Batyk, Violetta Hamerska, Adam Stanach, Adam Karpiński, Iwona Krawczyk i inni. Po merytorycznych spotkaniach zapraszamy na kolację i wieczór integracyjny. W jego w trakcie zostaną ogłoszone wyniki plebiscytu redakcji Forum Biznesu: Przyjazna Gmina 2018 oraz Turystyczny Produkt Roku 2018 i Turystyczna Usługa Roku 2018, odbędzie się również koncert zespołu Papa D.

Aby skorzystać z bezpłatnego zaproszenia, proszę wypełnić zgłoszenie przy użyciu formularza rejestracyjnego (dla każdej zgłaszanej osoby należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oddzielnie) dostępny w poniższym linku:

http://kongresturystyki.pl/formularze-rejestracyjny-partner/

Rejestracja upoważnia do pełnego uczestnictwa w konferencji wraz z poczęstunkiem, obiadem i kolacją i wieczorem integracyjnym.

Termin zgłoszeń udziału w konferencji upływa 1 października o godz. 16.00.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączniku.

Zaproszenie _konferencja_Świdnica

Program konferencji turystycznej_Swidnica10-11_pazdziernika 2018