Posiedzenie Zarządu ITRP w Warszawie , poprzedzone spotkaniem z władzami POT

13 czerwca odbyło się w Warszawie spotkanie Zarządu Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej z  Panią Agnieszką Jędrzejczyk-Wojciechowską, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Zarząd ITRP reprezentowany był przez wszystkich Członków, co związane było z istotą spraw jakie zostały omówione na spotkaniu. Główny cel spotkania to omówienie sposobu komunikacji pomiędzy POT, a przedstawicielami branży turystycznej reprezentowanej przez ITRP. Podczas spotkania omówiono szereg zagadnień dotyczących aktualnego stanu turystyki w Polsce, kierunków jej rozwoju oraz sposobów promocji w kraju i zagranicą.

Wszystkie propozycje przedstawione na spotkaniu zostały przedyskutowane i zostaną uwzględnione w dalszej współpracy pomiędzy organizacjami.

Kolejnym punktem spotkania w Warszawie było posiedzenie Zarządu ITRP, które również odbywało się gościnnie w Sali Konferencyjnej Polskiej Organizacji Turystycznej. Zarząd omówił harmonogram realizacji Uchwał podjętych na X Walnym Zebraniu Członków ITRP, sposób i formę  organizacji  X-lecia ITRP w 2019 roku, bieżące sprawy Izby, przyjął „Regulamin pracy Zarządu ITRP” oraz podzielił odpowiedzialność pomiędzy Członków Zarządu za wykonanie zaplanowanych działań.  Przedstawione zostały główne cele działalności Izby, jak również określono możliwości współpracy z innymi organizacjami branżowymi, mające za zadanie dalszy rozwój ITRP.

Istotnym punktem obrad Zarządu ITRP była sprawa uczestnictwa w Konferencji Pokongresowej w Świdnicy, która została zaplanowana na 10-11 października 2018r., gdzie ITRP jest jej patronem merytorycznym, a Dolnośląska Izba Turystyki – współorganizatorem.

Przedstawiciele Warszawskiej Izby Turystyki zapewnili uczestnikom posiedzenia dodatkowe atrakcje w postaci możliwości zwiedzenie prawobrzeżnej Warszawy wraz z muzeum Pragi, co spotkało się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników spotkania.