Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – szkolenie dla przedstawicieli branży.

W piątek 22 czerwca w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu odbyło się szkolenie z przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Organizatorami byli Dolnośląska Izba Turystyki i Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, co pozwoliło na zaproszenie do udziału również przedstawicieli firm i instytucji nie zrzeszonych w DIT. W szkoleniu uczestniczyło ponad 70 osób, zainteresowanych zmianami legislacyjnymi w obszarze turystyki. Uczestników szkolenia powitała Pani Wiceprezes DIT – Danuta Nawrocka, dziękując wszystkim za przybycie oraz za pomoc w organizacji Przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego.

Prowadzącym zajęcia był wieloletni konsultant administracji rządowej w obszarze tworzenia i wdrażania prawa turystycznego – Dr Jerzy Raciborski – Wykładowca Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz kierownik Zakładu Prawa i Organizacji Turystyki na Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Szkolenie podzielone zostało na dwie części.  Pierwsza dotyczyła przedstawienia istotnych zmian w nowej ustawie, analizę najważniejszych pojęć i definicji, w drugiej z kolei uczestnicy zadawali pytania oraz mogli wyjaśnić wątpliwości związane z interpretacją nowych przepisów.

Z rozmów kuluarowych wynika, iż przedstawiciele branży turystycznej oczekują kolejnych szkoleń z różnych obszarów prawnych oraz organizacyjnych, prowadzonych w sposób warsztatowy, umożliwiający zadawanie pytań ekspertowi oraz dyskusję dotyczącą podejmowanej problematyki.

Wszystkim uczestnikom szkolenia dziękujemy za czynne uczestnictwo i zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.