W dniu 20 stycznia 2018r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im Marii Dąbrowskiej, we Wrocławiu odbył się egzamin kwalifikacyjny dla pilotów wycieczek i rezydentów biur podróży. Organizatorem egzaminu była Dolnośląska Izba Turystyki we Wrocławiu. Przystąpiło do niego 15 słuchaczy kursu przygotowawczego, którego zadaniem było przedstawienie specyfiki pracy w obsłudze turystów. Egzamin składał się z trzech części, z których pierwszą stanowił test z wiedzy ogólnej, następnie Komisja Egzaminacyjna oceniła wiedzę teoretyczną i praktyczną. Pozytywną ocenę otrzymało 14 kandydatów, co może napawać optymizmem i świadczy o dobrej pracy osób przygotowujących kandydatów do egzaminu jak również samych egzaminowanych. Serdecznie gratulujemy wszystkim nowym Pilotom i życzymy wielu ciekawych wyzwań w nowej pracy.

Dodatkowo informujemy, że w Dolnośląskiej Izbie Turystyki dysponujemy bazą certyfikowanych pilotów wycieczek i rezydentów biur podróży, co powinno ułatwić dobór doświadczonej kadry dla touroperatorów.