Szkolenie z RODO

W piątek 12.01.2017 w Sali Urzędu Marszałkowskiego przy ul Słowackiego, trzydzieści jeden podmiotów z branży turystycznej uczestniczyło w szkoleniu pt.: Wpływ przepisów RODO na działalność organizatorów i agentów turystycznych. Szkolenie przygotowała i prowadziła Kancelaria Prawna ENSIS.

A co to RODO?  – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. Jest to nowe unijne rozporządzenie, zastępujące dotychczasowe GIODO. Na szkoleniu omówiono, co to są dane osobowe, jaki jest podział na różne kryteria, jak możemy przetwarzać zebrane dane i jak musimy przechowywać i je chronić. Omówiono również obowiązki, jakie spoczywają na organizatorze imprez turystycznych, na hotelu czy agencie turystycznym. Wdrożenie nowych regulacji będzie wymagało od przedsiębiorcy pewnej kreatywności. Przepisy unijne nie tłumaczą i nie wskazują, co należy zrobić, a zatem każdy z nas musi sam opracować metodę zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych i musi je dostosować indywidualnie do swojego przedsiębiorstwa.