Zachęcamy do zapoznania się z nowym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Pełna treść znajduje się w załączniku poniżej.

Rozp. MRiF