Dnia 18 lipca w Ministerstwie Sportu i Turystyki doszło do spotkania ITRP z panem Dariuszem Rogowskim Podsekretarzem ds.Turystyki.

ITRP reprezentowali koledzy: Marek Ciechanowski –Prezes ITRP , Andrzej Szymański- Wiceprezes ITRP oraz Andrzej Żukowski-Wiceprezes ITRP.

W czasie spotkania zostały przedstawione następujące tematy:

-sprawa VAT od zaliczek

-brak jasnej interpretacji jak księgować składki na TFG

-prace nad Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

-szara strefa w turystyce wyjazdowej a zwłaszcza młodzieżowej

-POT a branża turystyczna i dalsze prace nad Ustawą o POT

Zarząd ITRP zadeklarował współpracę z MSiT w kluczowych sprawach dla naszej branży a zwłaszcza przy tworzeniu przepisów prawa.

Na zakończenie spotkania Prezes ITRP wręczył Panu Ministrowi wydawnictwo zawierające publikacje materiałów z Kongresu Turystyki Polskiej, a także poinformował, że w dniach 18/19.10 .2017 w Świdnicy jest planowana Konferencja wraz z warsztatami, która jest kontynuacją Kongresu.