Na zaproszenie Hotelu Tumski w dniu 24 lipca 2017 roku na Barce Tumskiej Zarząd DIT spotkał się z byłymi Prezesami DIT – Krzysztofem Nowakiem, Henrykiem Zubrzyckim i Andrzejem Jaworskim oraz Przewodniczącym Komitetu Obchodów XXV-lecia kol. Bronisławem Syposzem.

W czasie spotkania omawiano stan przygotowań do Gali XXV-lecia DIT w dniu 20.10.2017, która odbędzie się Sali Wielkiej Ratusza Wrocławskiego.
Przedstawiono listę osób, które już uzyskały odznaczenia i wyróżnienia od Ministra Sportu i Turystyki, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Izby Turystyki Rzeczypospolitej oraz Dolnośląskie Izby Turystyki. Do osób wyróżnionych wraz zaproszeniem będzie skierowana odpowiednia informacja.
Zaprezentowane zostało okazjonalne wydawnictwo w formie elektronicznej a już na koniec miesiąca będzie zakończony druk naszego Katalogu XXV-lecia DIT.
W czasie spotkania odbyły się rozmowy z Prezesami DIT do filmu, który będzie otwierał nasze uroczystości w dniu Jubileuszu.
Omówiono jak będzie wyglądała oprawa artystyczna w Ratuszu oraz na wieczornym spotkaniu. Dalej trwają prace nad spotkaniem integracyjnym po oficjalnej części.
Zarząd DIT zwraca się do wszystkich członków, którzy zalegają ze składkami o jak najszybsze ich uregulowanie oraz bieżące wpłaty za III kwartał.