Zakończyły się obrady Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy. W terminie od 12 do 14 października 2016 w czasie Kongresu  odbyły  się:

24 sesje i 55 prezentacji; wystąpiło 104 panelistów,  a uczestniczyło prawie 800 samorządowców, ludzi nauki, przedsiębiorców turystycznych, urzędników, działaczy samorządu gospodarczego i branżowego.

Dorobek Kongresu zostanie opublikowany w specjalnym  wydawnictwie. Trzeba pamiętać, że przygotowanie  Kongresu trwało od Konferencji Przygotowawczej, która odbyła się w dniach 21-21.10.2015, a od lutego 2015 trwały rozmowy, uzgodnienia i wiele prac organizacyjnych celem powołania Komitetu Organizacyjnego oraz Komitetu Programowego (w załączniku składy obu Komitetów).

xerox-workcentre-3220_20161014152528

Dziękujemy wszystkim członkom ITRP za wkład pracy w przygotowanie oraz przeprowadzenie Kongresu a szczególne podziękowania dla kol. Anny Jędrochy, która była Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego.

Zapraszamy również do zapoznania się z relacją z Kongresu: http://turystyka.rp.pl/artykul/705176,1292136-Kongres-Turystyki-Polskiej—turystyce-potrzeba-fundamentu.html oraz jego podsumowaniem http://turystyka.rp.pl/artykul/705176,1292479-Katalog-slabych-stron-turystyki-polskiej.html

Artykuły autorstwa Pana Filipa Frydrykiewicza.

Invalid Displayed Gallery