W związku ze zbliżającym się terminem Jubileuszu 25 -lecia naszej Izby będzie wydany Folder Jubileuszowy, którego głównym zadaniem jest wzmocnienie więzi pomiędzy biurami turystycznymi i zaakcentowanie ich przynależności do Dolnośląskiej Izby Turystyki.

Bardzo prosimy o zaangażowanie w celu przyspieszenia prac do składu.

Prosimy o przesyłanie swoich ciekawych zdjęć,  reportaży,  zdarzeń z okresu całego 25-lecia

Zależy nam na zdjęciach i materiałach archiwalnych.

Założenia formalne: format – A 4 w układzie poziomym, objętość 64 strony druk 4/4 kolory, okładka foliowana

Zawartość:

  • strony tytułowe i końcowe
  • artykuł wstępny
  • wypowiedzi 5 kolejnych prezesów
  • oficjalne teksty lokalnych władz: marszałka, prezydenta.
  • przedstawienie dorobku DIT
  • prezentacja wszystkich biur stowarzyszonych w DIT
  • zdjęcia archiwalne, fragmenty wspomnień, itp.

 

Pojedyncza komórka dla biura zawierać będzie prezentację przygotowaną przez biuro. Zakładamy materiał zdjęciowy, elementy graficzne, jak logo lub symbolikę odwołującą się do strony internetowej, tekst w punktach o długości do 45 słów, adres www oraz telefoniczny numer kontaktowy (te dwa elementy będą pojawiały się wg szablonu, w tych samych polach dla każdego biura. Powierzchnia do zadruku nie przekroczy wielkości pocztówki, czyli na stronie pojawią się obok siebie 4 biura (tak jak na schemacie wyżej )

Docelowa grupa odbiorców:

  • biura turystyczne Dolnego Śląska
  • członkowie DIT, sympatycy i organizacje współdziałające
  • przedstawiciele lokalnych władz i struktur pomocowych

ZALEŻY NAM NA DYNAMICZNEJ, LEKKIEJ, NOWOCZESNEJ FORMIE

Wszystkie materiały,  skany zdjęć prosimy przesyłać do Biura DIT : lub  

Prosimy również o kilka słów co dane zdjęcie przedstawia , data, osoby.

Termin realizacji: koniec listopada