Dnia 28 stycznia o godz. 18.00 w Sali Czarnej zaczęli się zbierać goście, przyjaciele oraz pracownicy Hotelu Tumski z okazji 15-lecia funkcjonowania placówki.

Gościem honorowym był Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz. Otwarcia o przywitania wszystkich dokonała pani Magdalena Piasecka- Ludwin. Był czas na historie obiektu, wspomnienia oraz na krótkie wystąpienia. Jak zwykle bardzo ciekawie i z humorem wystąpił ks. Kardynał Gulbinowicz, który 15 lat temu uczestniczył w otwarciu hotelu. Właściciele hotelu Państwa Magda i Jerzy Ludwin otrzymali od Jego Eminencji „Pierścienie 1000 lecia”.

Kol. Prezes DIT złożył od branży i członków DIT najlepsze życzenia oraz wręczył pamiątkowy grawerton. Goście zostali poczęstowani wspaniałym tortem oraz daniami kuchni chińskiej. Jako przerywniki artystyczne były pokazy tańców chińskich.