Na początek roku 2016 Klub Pilota „Południk SILESIA” wraz z Dolnośląską Izbą Turystyki zorganizował I Maskowy Bal Turystyki Dolnośląskiej, który odbył się w Klubie Creator – strefie spotkań we Wrocławiu. 23.01.2016 będzie pamiętną datą ze względu na wspaniałą zabawę i wiele atrakcji, które miały miejsce tego wieczoru.

Po uroczystym otwarciu Balu przez wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Turystyki Danutę Nawrocką-Ślażyk rozpoczęliśmy zabawę uroczystym polonezem poprowadzonym przez Wojciecha Bilińskiego oraz Stanisława Kruka-Ołpińskiego. Pozostałą część wieczoru spędziliśmy na dobrej zabawie oraz biesiadowaniem przy suto zastawionych stołach. Dodatkową atrakcją był konkurs na najładniejszą maskę damską, męską oraz pary. Zwycięzcy otrzymali puchar pysznych lodów. Jednym z punktów programów były także śpiewy karaoke. Wieczór zakończyliśmy w późnych godzinach nocnych z bolącymi nogami od tańczenia oraz z uśmiechami na twarzach :)

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy za rok na II Maskowy Bal Turystyki Dolnośląskiej!