W styczniu 2016 roku odbyły się dwie Olimpiady kierunkowe dla młodzieży szkól średnich z województwa wrocławskiego i opolskiego . Etapy okręgowe zostały poprzedzone eliminacjami w szkołach , które posiadają kierunki : technik obsługi ruch turystycznego oraz technik hotelarz.

Olimpiada Wiedzy o Turystyce była organizowana po raz trzeci a Wiedzy o Hotelarstwie po raz ósmy. Obie Olimpiady mają na celu podnoszenie kwalifikacji, poszerzania zainteresowań w zakresie turystyki, sprawdzenia wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w turystyce czy w hotelach.

Głównym organizatorem Olimpiady Wiedzy o Turystyce jest Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu. Patronat honorowy nad olimpiadą objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Olimpiada rekomendowana jest ponadto przez Polską Organizację Turystyczną oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W okręgu dolnośląskim brało udział 12 najlepszych uczniów, reprezentujących 6 szkół. Wraz z nauczycielami – opiekunami przyjechała młodzież m.in. z Wrocławia, Legnicy, Kłodzka, Oławy, Polanicy-Zdroju. Temat przewodni trzeciej edycji Olimpiady to „Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji”. Tegoroczna rywalizacja uczestników dotyczyła problematyki powstawania, klasyfikowania, zagospodarowania i roli szlaków turystycznych. Etap okręgowy miał formę testu pisemnego zawierającego 40 pytań zamkniętych oraz zadania praktycznego polegającego na zaprogramowaniu imprezy i sporządzeniu kalkulacji.

Tematem przewodnim VIII edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej były ”Historia hotelarstwa”. W etapie okręgowym wzięło udział 28 uczniów z 15 szkół z województwa dolnośląskiego i opolskiego.Etap okręgowy miał formę testu pisemnego zawierającego 80 pytań zamkniętych.

Etapy okręgowe odbył się przy udziale zaproszonych gości: Wizytatora Kuratorium Oświaty Delegatury w Jeleniej Górze, pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członków Rady Miejskiej, pracowników Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz przedstawicieli branży hotelarskiej i turystycznej z regionu – hoteli i biur podróży z Jeleniej Góry, Karpacza i Świeradowa-Zdroju.
DIT reprezentował kol. Marek Ciechanowski. Nagrody dla uczestników ufundowało wiele instytucji, podmiotów gospodarczych, hoteli , biur podróży ( między innymi członkowie DIT –BP As Tur 4 i Euro 90 Travel ).Zarząd DIT ufundował 6 nagród książkowych wraz z gadżetami Air Port Wrocław .Zwycięzcy etapów okręgowych jadą na finały centralne ,gdzie głównymi nagrodami są indeksy na wyższe uczelnie. Zapraszamy członków DIT do wspomagania naszych następców oraz do ufundowania nagród w następnym roku.

Loading...