W dniu 17.01.2015r. odbędzie się egzamin dla pilotów i rezydentów biur podróży.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 30.12.2014r. oraz dokonanie opłaty egzaminacyjnej w wysokości:

  • 120 zł za część teoretyczną
  • 80 zł za część praktyczną

Do dnia 30.12.2014 należy przesłać do biura DIT dowód wpłaty wraz z kserokopią dowodu osobistego lub paszportu.
Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły kurs we wcześniejszym terminie i nie zdały egzaminu w części lub w całości. Należy wówczas dokonać wpłaty za nie zdaną część egzaminu.
Egzamin rozpocznie się o godz.09.00 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 39.
Wszelkie zapytania proszę kierować:

  • telefonicznie na numer 71 341 03 70
  • e-mailowo na adres

Konieczne jest wypełnienie formularza zawierającego dane osobowe uczestnika egzaminu.

Konto do dokonywania opłat egzaminacyjnych znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

Na egzamin należy zgłosić się z dowodem osobistym lub paszportem.