W dniach 21-23.11.2014 odbyło się pierwsze spotkanie członków regionalnych izb turystyki należących do ITRP. Organizatorami tego wydarzenia były Izba Turystyki RP, Krakowska Izba Turystyki i Nowosądecka Izba Turystyczna.

Miejscem zbiórki był Kraków, z którego pojechaliśmy do Bochni, by tam, w kopalni soli, na głębokości 256 m rozmawiać o przyszłości ITRP. Po obradach plenarnych, odbyły się również dyskusje panelowe na posiedzeniach Komisji ds. pilotów i rezydentów, Komisji ds. współpracy między touroperatorami a agentami i Komisji transportowej. Każda z dyskusji tematycznych miała na celu przygotowanie działań wspólnych dla wszystkich izb regionalnych. W pracach zespołów uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli branży turystycznej. Wcześniej nastąpiło wręczenie statuetki z okazji XV-lecia Nowosądeckiej Izby Turystycznej przez Prezesa Marka Ciechanowskiego na ręce Aleksandra Giertlera, Prezesa NIT. W toku obrad uznano konieczność dalszego funkcjonowania ITRP, wobec konieczności sprostania wyzwaniom stawianym przed turystyką. Po pracy była wspólna zabawa i nocleg w komorze solnej.
Drugi dzień, to zwiedzanie Nowego Sącza i sanatorium w Krynicy, a wieczorem wspólne posiedzenie zarządów Nowosądeckiej Izby Turystycznej i Dolnośląskiej Izby Turystyki. Zarząd DIT podjął dwie uchwały:

  1. ” O utworzeniu Klubu Pilotów i Rezydentów Biur Podróży Dolnośląskiej Izby Turystyki”
  2. „O przyjęciu w poczet członków DIT biura podróży ” ALFA TOUR”.

Po wspólnych obradach odbyła się uroczysta kolacja. Ostatni dzień pobytu na ziemi małopolskiej to chwila relaksu na spacerach lub basenie i powrót do domu.
Uczestnicy spotkania zgodnie uznali je za dobrą formę zacieśniania współpracy w naszej organizacji.
Szczególne podziękowania składamy Wiceprezesowi ITRP Panu Rafałowi Markowi, który był koordynatorem całego przedsięwzięcia. Teraz pozostaje nam powiedzieć „Do zobaczenia za rok” w innym, równie pięknym miejscu.