W dniu 13.12.2013 odbyło się szkolenie pod tytułem „Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne”. Szkolenie prowadził Pan Paweł Imiołek z Instytutu Turystyki w Krakowie.

Informacje jakie przekazał prowadzący, całkowicie sfinansowane z funduszy unijnych szkolenie, były na tyle atrakcyjne dla słuchaczy, że około 1/3 spośród 50 słuchaczy zadeklarowała chęć pogłębienia wiedzy w omawianym temacie.

Następnym punktem spotkania była prezentacja portalu internetowego Beds On Line, którą przedstawił Pan Tomasz Lasek, przedstawiciel regionalny tej firmy.

Po szkoleniu, wszyscy uczestniczący w nim członkowie DIT zasiedli do spotkania opłatkowego, którego dodatkową atrakcją było wspólne klejenie łańcucha choinkowego, co okazało się wspaniałą zabawą. Życzenia świąteczne złożyli obecnym Prezes DIT Marek Ciechanowski oraz Dyrektor biura DOT Rajmund Jacek Papiernik. Prezentami dla wszystkich były kalendarze na rok 2014 oraz certyfikaty DIT.