Życzy członkom Dolnośląskiej Izby Turystyki
i wszystkim przyjaciołom

Zarząd DIT