Dolnośląska Izba Turystyki, wspólnie z Biurem Promocji Wrocławia, zorganizowała workshop dla przebywających we Wrocławiu przedstawicieli chińskich biur podróży.

Spotkanie odbyło się w restauracji Teatralnej. Dolnośląską Izbę Turystyki reprezentowały biura: Eco Tour, Eurobus, Eltur, Euro90 Travel, Jagatour, Lido, Remedium, Wratislavia.

Gości powitali Dyrektor Biura Promocji Wrocławia Dorota Ostrowska i Prezes DIT Marek Ciechanowski. Następnie przy słodkim poczęstunku toczyły się rozmowy biznesowe, które, mamy nadzieję, zaowocują przyjazdami turystów chińskich do zawsze gościnnego Wrocławia.