W dniu 27.11.2012 r. odbyło się w Warszawie I Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży.
Poniżej zamieszczamy krótkie sprawozdanie z tej, ważnej dla branży turystycznej, imprezy, na której Dolnośląską Izbę Turystyki reprezentował Członek Zarządu Kolega Edward Giecewicz.

W spotkaniu udział wzięli w części pierwszej:

  • dr Konstantin Korosides (Niemcy)
  • prof. Magdalena Kachniewska – SGW Warszawa
  • Zbigniew Nowak – kancelaria Prawna, Warszawa
  • prof. Adam Noga – Warszawa

W części drugiej – dyskusja:

  • Marek Andryszak – TUI
  • Piotr Henicz – Itaka
  • Krzysztof Piątek – Neckermann
  • Remigiusz Talarek – Rainbow Tours

oraz przedstawiciele agentów z całej Polski w ilości ok. 100 osób.

Dr Konstantin Korosides przedstawiając sytuację w branży turystycznej w Niemczech oznajmił, że jest ona podobna jak w Polsce, jeśli chodzi o relację (współpracę) Agent – Touroperator, tzn. występuje wiele różnic w interesach obu stron.

Prof. M. Kachniewska przedstawiła wiele interesujących uwag dotyczących relacji Klient – Agent (sprzedawca). Otóż według jej opinii Agent winien być dla Klienta: opiekunem, doradcą, przewodnikiem, osobą, która rozwiąże jego problemy dot. wypoczynku.
Należy skończyć z praktyką dawania upustów! Nie wolno do tego przyzwyczajać klienta, ponieważ jest to tzw. „ślepa uliczka”.

Zbigniew Nowak z Kancelarii Prawnej informował zebranych o relacjach Agent – Touroperator w świetle podpisywanych umów o współpracy, a w szczególności treści art. 760 KC, który stanowi, że: „każda ze stron jest zobowiązana do przestrzegania postanowień i ustaleń zawartych w umowie” – zasada lojalności.

W części drugiej spotkania (dyskusja) wypowiedzi przedstawicieli Touroperatorów w większości były w tonie stwierdzającym, że Agenci i Touroperatorzy są sobie nawzajem potrzebni. Szczególnie widoczne to było w wypowiedzi Prezesa Piątka – Neckermann Polska. W mniej pojednawczym tonie było wystąpienie Prezesa Andryszaka z TUI Polska.

Reasumując należy stwierdzić, że tego typu spotkania są bardzo potrzebne, umożliwiają bowiem przedstawienie sobie nawzajem problemów obustronnych, a także sposoby ich usunięcia dla ułatwienia i podniesienia efektywności dalszej współpracy.

Z pozdrowieniami
Edward Giecewicz