W dniu 17.12.2012 odbyło się w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Gospodarczej spotkanie opłatkowe dla członków DIT.

Spotkanie poprzedziły dwie prezentacje:
Pierwsza na temat „Klauzul zabronionych w warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej” została przeprowadzona Kancelarię Prawną ENSIS.
Druga prezentacja została przeprowadzona przez Firmę Bedsonline Polska i dotyczyła nowej oferty hotelowej i możliwości korzystania z systemu rezerwacyjnego.
Kolejnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników w konkursie na najlepszego touroperatora dolnośląskiego w roku 2012.
1 miejsce Biuro Podróży JAN TOUR z Jawora
2 miejsce Biura Podróży ELTUR i JOANNA z Wrocławia
3 miejsce Biura Podróży ECO TOUR z Wrocławia i JUVENTUR TRAVEL z Wałbrzycha.
Wręczenia nagród laureatom konkursu dokonał Prezes DIT Marek Ciechanowski.
Po zakończeniu części oficjalnej nastąpił miły moment składania życzeń i dzielenia się tradycyjnym opłatkiem.
Wszystkim członkom DIT świąteczno-noworoczne życzenia przekazał w imieniu Zarządu Prezes Marek Ciechanowski.
Następnie obecni na uroczystości zasiedli do stołów zastawionych smacznymi potrawami wigilijnymi.