KOLEŻANKI I KOLEDZY

ZARZĄD DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY TURYSTYKI SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIE OPŁATKOWE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 17.12.2012 O GODZINIE 15.00 W SALI KONFERENCYJNEJ DIG WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ 39

PROGRAM SPOTKANIA:

1. PREZENTACJA FIRMY ENSIS NA TEMAT KLAUZUL ZAKAZANYCH

2.PREZENTACJA FIRMY BEDSONLINE

3.UROCZYSTA KOLACJA OPŁATKOWA

PROSIMY O ZGŁASZANIE UDZIAŁU DO DNIA 10.12.2012 (ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń)