W Katowicach obradowało IV Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Izby Turystyki RP, na którym dokonano podsumowania I kadencji oraz wybrano nowe władze.

W obradach uczestniczył prezes Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki Młodzieżowej Marek R. Szpecht oraz prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych Artur Grocholski. Stosowne listy nadesłali także podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska oraz prezes Polskiej Izby Hotelarstwa Krzysztof Milski. Walne Zgromadzenie wybrało 17 osobową Radę Krajową na czele z przewodniczącym, prezesem Izby Turystyki RP Aleksandrem Giertlerem. Wybrano również Komisję Rewizyjną i Sąd Branżowy. Przyjęto także Kierunki działania na lata 2012-2015.
Spośród silnej reprezentacji Dolnośląskiej Izby Turystyki do władz ITRP zostali wybrani :

  • Marek Ciechanowski, prowadzący IV Walne Zgromadzenie ITRP na stanowisko wiceprezesa
  • Danuta Nawrocka-Ślażyk na stanowisko Sekretarza ITRP
  • Zbigniew Łabaz do Komisji Rewizyjnej
  • Barbara Zabieglik do Sądu Branżowego ITRP