Ostatnią z październikowych imprez targowych był odbywający się w dniach 20 do 23 poznański Tour Salon.
Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej prezentowała się na wspólnym stoisku, gdzie swoją ofertę mogli przedstawiać wszyscy jej członkowie zrzeszeni w izbach regionalnych.

Przedstawiciele DIT odwiedzili Targi 21.10.2010,czyli w drugim dniu branżowym.
Przyjechaliśmy do Poznania autokarem biura podróży Panorama. Dzień ten był dniem naszego dyżuru na stoisku ITRP, z którego to obowiązku wywiązaliśmy się jak zwykle bardzo dobrze.
Miejmy nadzieję, że nasza obecność na targach przyniesie efekty w postaci wzrostu sprzedaży ofert, czego wszystkim serdecznie życzę, jako że przed nami gorący okres świąteczno-sylwestrowy.