W dniu 15.10.2010 miały miejsce ważne dla Dolnośląskiej Izby Turystyki wydarzenia.

Pierwszym z nich było, przeprowadzone w godzinach popołudniowych, zebranie zarządu, na którym na wniosek Prezesa Marka Ciechanowskiego przyjęto jednogłośnie uchwałę o przystąpieniu do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
Wieczorem w salach ratusza odbyła się, prowadzona przez Pana Rajmunda Papiernika , uroczystość z okazji 10-ej rocznicy istnienia Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
Byli obecni wszyscy, którzy przyczynili się do powstania DOT, a także członkowie organizacji wyróżnieni nagrodami „ Najlepsze Dolnośląskie”.
Padło wiele miłych słów ze strony przedstawicieli władz regionu pod adresem jubilatów.
Jednym z przemawiających był Pan Marek Ciechanowski, który w imieniu Dolnośląskiej Izby Turystyki złożył, wraz z życzeniami, deklarację o Naszym przystąpieniu do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, co zostało nagrodzone hucznymi brawami.
Nagrody wręczali wyróżnionym wiceprezesi DOT Panowie Andrzej Jaworski i Jerzy Ludwin, którzy jednocześnie są członkami DIT-u.
Z całą pewnością nasza przynależność do DOT-u zaowocuje dobrą współpracą i wieloma cennymi inicjatywami mającymi na celu rozwój turystyki i promocję regionu.
Uroczystość została uwieczniona na zdjęciach, które prezentujemy poniżej.